• Tudatosan nőiesen

 • A magabiztos nő hét titka

  Azt hiszem határozottan állíthatom, hogy számtalan nő küzd az értéktelenség érzésével és önbizalom-hiánnyal. Ez rám is igaz volt. Mivel gyerekkoromban évekig molesztáltak, önbizalmam súlyosan sérült. De idővel az Úr sok olyan alapelvre megtanított, melyek segítségével sikerült felülkerekedni a múltamon és azzá a magabiztos nővé váltam, aki ma vagyok. Nézzünk meg most együtt néhány ilyen titkot.

  1. A magabiztos nő tudja, hogy szeretve van

  Az első és legfontosabb titka a magabiztosságnak, az hogy tudd: Isten feltétel nélkül szeret. Róma 5,8 szerint, Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Még ha a természetes apád nem is szeretett igazán, Istentől megkaphatod azt a szeretetet és elfogadást, amit gyerekkorodban nélkülöztél.

  Olyan otthonban nőttem fel, ahol molesztáltak és ennek eredményeként, mire 18 éves lettem, tele voltam szégyenérzettel és szemrehányással. Nem tudtam, mi a szeretet. Amikor egy tizenkilenc éves fiú kezdett érdeklődni irántam, hozzámentem feleségül, mert azt gondoltam, hogy senkinek sem kellek majd. Neki is megvoltak a saját problémái és nem tudta, hogyan adjon szeretetet. Öt év után válással végződött a kapcsolatunk.

  Mire találkoztam férjemmel, Dave-vel, kétségbeesetten vágytam a szeretetre, de nem tudtam hogyan fogadjam el. Dave igazán szeretett, de én állandóan visszautasítottam a szeretetét, az önmagammal kapcsolatos érzelmeim miatt. Nem volt könnyű, de idővel elkezdtem megismerni és elfogadni Isten szeretetét. Amikor megtanultam elfogadni a szeretetét, megváltozott az életem. Ez képessé tett arra, hogy mások szeretetét is elfogadjam és hogy viszontszeressem őket.

  Az a nagyszerű Isten szeretetében, hogy folyamatos és feltétel nélküli. Ingyen ajándék, és az ajándékkal csak egy dolgot tehetünk: elfogadjuk és hálásak vagyunk. Amikor úgy döntünk, hogy elfogadjuk az Ő szeretetét, az a kezdete a gyógyulásnak, és alapja a Krisztusban való új életünknek.

  Bátorítalak, hogy tégy egy hitbeli lépést és mondd ki hangosan, „Isten feltétel nélkül szeret engem és én elfogadom az Ő szeretetét!” Mint nekem, lehet hogy neked is naponta százszor el kell mondanod, mielőtt beléd ívódna, de ha egyszer beléd ívódik, az lesz életed legboldogabb napja. Minél inkább rájössz, hogy Isten mennyire szeret, annál inkább tudod magadat is szeretni. Ennek következtében pedig magabiztosabb leszel, és tudsz másokat is szeretni.

  2. A magabiztos nő nem él félelemben

  Azt hiszem egyetértesz velem, hogy kihívást jelent, hogy ne az érzelmeink vezessenek, főleg ne a félelem. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a félelem nem Istentől van. Sátán eszköze, hogy megakadályozzon abban, hogy élvezzük az életet és előre lépjünk mindabban, amit Isten készített számunkra. Amikor megpróbálunk hitben járni, Sátán azonnal mindenfélével próbál megakadályozni, például a félelemmel. Ha félünk a kudarctól, az ítélkezéstől és kritikától, elássuk a tálentumainkat. Akkor visszahúzódunk és nyomorúságban élünk. Hacsaknem hozunk egy határozott döntést, hogy „nem félek”, soha nem fogunk megszabadulni a félelem erejétől.

  Érdekes, hogy az Igében 365-ször szerepel a „ne félj” felszólítás – az év minden napjára jut egy. Zsid. 10,38 azt mondja, hogy hit által kell élnünk. A hit azt jelenti, hogy bizalmunkat Istenbe vetjük és kitartóan hisszük, hogy az Ő ígéretei igazak. Az Amplified fordítás a Kol.1,4-ben a hitet a következőképen definiálja: teljes lényünkkel Istenre támaszkodunk, és abszolút megbízunk az Ő erejében, bölcsességében és jóságában. Ez az Isten szerinti önbizalom ösztönöz arra, hogy előre haladjunk és kipróbáljunk új dolgokat.

  Mint Isten emberei meg kell tanulnunk felülkerekedni félelmeinket és megtenni azt, amit meg kell tennünk, még akkor is, ha félve tesszük. Naponta dönthetünk úgy, hogy a félelem fájdalmas és bénító érzését felcseréljük a hitben járás erejével és izgalmával. Ha nem hajolsz meg érzéseid előtt és Szellemben jársz, meglátod hogy Isten ígéretei valóra válnak az életedben.

  3. A magabiztos nő pozitív

  A negatívizmus és az önbizalom nem fér meg egymás mellett. Mint az olaj és a víz, egyszerűen nem keverednek. Ha negatívak vagyunk sok probléma és csalódás előtt nyitunk ajtót, mely még több negatív dolog előidézője lesz. A félelem az a „sötét szoba”, ahol minden negatív dolog „előhívódik”. Miért nem nézed az élet napfényes oldalát, s hiszed, hogy valami jó fog történni veled?

  Sokan, amikor arra biztatják őket, hogy gondolkodjanak pozitívan, azt válaszolják, „Ez nem a valóság.” De az az igazság, hogy a pozitív gondolkodás megváltoztathatja a jelen valóságát. Isten pozitív – Ő egyszerűen ilyen, pozitívan gondolkodik és erre bíztat minket is. Róma 8,28 mondja, hogy Tudjuk, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javukra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak. Tehát az hogy pozitív vagy, azt jelenti, hogy Isten szempontjából nézed a dolgokat. Azt jelenti, hogy gondolataidat összhangba hozod az Ő szavának igazságával.

  Milyen gondolatok forognak a fejedben? Megegyeznek az Igével? Ha nem, akkor nem Istentől származnak. Ha azt akarod hogy Isten terve megvalósuljon az életedben, akkor meg kell tanulnod pozitívan gondolkodni. Így válsz azzá a bátor, magabiztos asszonnyá, akivé Isten teremtett!

  4. A magabiztos nő a visszavettetések után újra feláll

  Az életben egész biztosan lesznek visszavettetések, botlások. Az a fontos, hogy ne úgy lássuk ezeket, mint kudarcokat. Az még nem jelenti azt hogy kudarcot vallottunk, ha olyan valamit próbálunk tenni ami nem működik. Az a kudarc, amikor abbahagyjuk a próbálkozást. Sokan elbizonytalanodnak, amikor arra gondolnak, mit is kellene kezdeniük az életükkel. Ez velem is így volt. Próbák és hibák elkövetése során fedeztem fel az elhívásomat.

  Egy időben bölcsödében próbáltam dolgozni, de hamar rájöttem, hogy nem a gyermekmunkára kaptam elhívást. Aztán a pásztorom mellett, mint titkárnő próbáltam dolgozni, de az első nap után elbocsátottak. Az egyetlen indoklás az volt, hogy „egyszerűen nem felelt meg”. Először összeomlottam, de aztán megkértek, hogy kedd délelőttönként tartsak a gyülekezetben összejöveteleket és tanítsam az igét. Hamar rájöttem, hogy hol a helyem.

  Tehát, mindenki átmegy visszavettetéseken és követ el hibákat. De egy magabiztos nő nem fél hibát elkövetni. Ahelyett, hogy hibáid megállítanának, tanulj belőlük. Péld. 24,16 azt mondja, hogy Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél. Amikor hibát követsz el, add át Istennek a fájdalmat és a csalódást és menj tovább. Amint Fil.3,13 mondja, hogy engedd el ami mögötted van és igyekezz az előtted álló dolgok felé. Múltadnak nincs hatalma feletted, ha nem adsz neki hatalmat.

  Ha nem kezdesz semmit az életeddel, mert nem tudod, hogy mit kezdj vele, akkor azt ajánlom, hogy imádkozz és próbálkozz dolgokkal. Gondolj arra, hogyha elmész ruhát vásárolni, valószínű több ruhát is felpróbálsz, hogy lásd, melyik mennyire kényelmes, hogy néz ki és jól áll-e rajtad. Miért nem teszed ugyanezt az elhívásoddal is? Ha megteszed a hit lépéseit, körvonalazódni fog az elhívásod.

  5. A magabiztos nő kerüli az összehasonlítgatást

  Lehetetlen magabiztosan élni úgy, ha állandóan máshoz hasonlítom magam. Akármilyen jól nézünk is ki, akármilyen tehetségesek, okosak és sikeresek is vagyunk, mindig lesz valaki, aki jobb mint mi. Azt hiszem a magabiztosság abban rejlik, hogy amink van, azt a lehető legjobbra használjuk. Isten azt akarja, hogy örömöt találjunk abban, hogy magunkból a legtöbbet hozzuk ki, és ne versenyezzünk vagy hasonlítgassuk magunkat másokhoz.

  A világ állandóan azt a benyomást kelti bennünk, hogy másnak kellene lennünk, mint amik vagyunk – hogy valamilyen termékre vagy programra van szükségünk ahhoz, hogy elfogadjanak és észrevegyenek. De ezek az igények csak délibábok – valóságosnak tűnnek, de nem azok.

  Ha máshoz akarsz hasonlítani, csak elfáradsz. Tudom, mert én is ezt tettem. Éveken keresztül próbáltam általam csodált emberekhez hasonlítani: a szomszédomhoz, a pásztorom feleségéhez, a barátnőmhöz, sőt még a férjemhez is. Közben elvetettem azt a személyt, akivé Isten teremtett. Ne érts félre. Lehetnek mások a példaképeink, de sohasem a mértékadóink. Ez egyedül Krisztusnak van fenntartva.

  A magabiztosság ön-elfogadással kezdődik, ami azt jelenti, hogy elfogadom magam olyannak amilyen vagyok – azokkal az ajándékokkal, tálentumokkal és készségekkel, melyeket Isten belém helyezett mikor megteremtett. Ez abból fakad, hogy tudom és hiszem, hogy Isten szeret. Az Ő segítségével megtanulhatjuk élvezni mások tálentumait és képességeit és ugyanakkor élvezni azt, hogy Isten milyen csodálatos személynek teremtett minket.

  6. A magabiztos nő nem él a „bárcsak” és a „mi lenne” fogságában

  Az egyik legrosszabb dolog amit tehetünk az, hogy arra koncentrálunk ami nincs vagy amit elvesztettünk és nem vesszük figyelembe azt amink van. Én ezt a „bárcsak” fogságának nevezem. Ismerősen hangzik, „Bárcsak képzettebb lennék… több pénzem lenne… több lehetőségem lenne? Bárcsak magasabb, alacsonyabb, idősebb, fiatalabb lennék…” és így tovább.

  Vedd észre, hogy a „bárcsak” megrabolja azt ami lehetne ill. lehetnél. Ahelyett hogy arra összpontosítanánk amink nincs, arra kell összpontosítanunk, amink van. Isten azt akarja, hogy a lehetőségeket lássuk és ne a problémákat. Ha odaadjuk Istennek azt amink van, Ő használni fogja és többet ad vissza mint amennyivel elindultunk.

  És mi van a „mi lenne” típusú gondolkodással? Épp olyan romboló mint a „bárcsak”, ha negatív módon alkalmazzuk. Ha mindig valami negatívra számítunk, Sátánnak nyitunk ajtót, hogy romboljon az életünkben. Ne feledd: ahogy az ember gondolkodik, abba az irányba halad. Ha jobban ügyelünk a gondolatainkra, ha felemelő dolgokon gondolkodunk és nem az akadályokon, Isten ereje felszabadul, hogy olyan magabiztos nőkké válhassunk, amilyennek Ő látni akar.

  7. A magabiztos nő a tettek mezejére lép

  Egyszer hallottam, hogy kétféle embertípus van a világon: azok akik várják hogy valami majd történik, és azok, akik által történik valami. Igaz, hogy vigyáznunk kell rá, hogy ne siessünk Isten elé, de arra is vigyáznunk kell, hogy ne maradjunk le Tőle. Én azt hiszem, ki kell lépnünk és meg kell próbálnunk dolgokat, hogy kiderüljön, Isten mit készített a számunkra. Amint már korábban mondtam, ha hibát követünk el, az még nem a világ vége.

  Ha valamit akarsz tenni, ami régóta benned ég és úgy tűnik, nem múlik el, ne a hibalehetőségekre gondolj. Légy pozitív és gondolj azokra az izgalmas dolgokra, melyek sikerülhetnek. Ne ücsörögj az élet országútja mellett kívánkozva, bárcsak azt tehetnéd, amit más is. Lépj a tettek mezejére, szállj be a játékba! Figyelj a szívedre és kérdezd meg, hogy vajon Isten mit vár tőled – és aztán tedd meg. Biztos lehetsz benne, hogy amit kér, ahhoz meg is adja az erőt.

  Hívő vagy, Krisztus benned él és megvan mindaz, amire szükséged van! Hiszem, hogy amint az Urat keresed és alkalmazod ezt a hét alapelvet, te is elkezded megtapasztalni azt a bátorságot és magabiztosságot, melyben Isten akarja, hogy járj.

  – Joyce Meyer  –