Gondolatok

Az Atya üzenete

Kedves Gyermekem,

Lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad. /Zsolt. 139:1/

Azt is tudom, hogy mikor ülsz le, és mikor állsz fel. /Zsolt.139:2/ Minden utadat jól ismerem, /Zsolt.139:3/ még hajszálaidat is mind számon tartom. /Máté 10:29-31/

Saját képmásomra teremtettelek téged, /1. Mózes1:27/ bennem élsz, mozogsz, bennem létezel, /Apcsel. 17:28/ mert tőlem származol. /Apcsel17:28/

Már fogantatásod előtt ismertelek. /Jeremiás 1:4-5/ Kiválasztottalak magamnak, amikor a teremtést elterveztem. /Ef.1:11-12/

Nem tévedés vagy, nem hiba, hiszen életed minden napja megíratott az én könyvemben. /Zsolt.139:16/ Születésed idejét és helyét pontosan meghatároztam, /Apcsel. 17:26/

csodálatosan alkottalak meg. /Zsolt 139:14/ Én formáltalak édesanyád méhében,
/Zsolt 139:13/ és én segítettelek a világra azon a napon, amikor születtél. /Zsolt 76:6/

Félrevezettek téged, és rosszul mutattak be nekem azok, akik nem ismertek engem.
/János 8:41-44/ Nem vagyok tőled távol, és nem haragszom rád, hanem teljes szívemmel szeretlek /1.János 4:16/

Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak, egyszerűen azért, mert a gyermekem vagy, és én Atyád vagyok. /1.János 3.1/ Sokkal többet kínálok neked, mint amit a földi apád valaha is tudna, / Máté 7:11/ mert én tökéletes apa vagyok. /Máté 5:48/ Minden jó ajándék az én kezemből származik /Jakab 1:17/

Én gondoskodom rólad, én töltöm be minden szükségedet. /Máté 6:31-33/

Jövődre vonatkozó tervem mindig is reménnyel volt tele, /Jeremiás 29:11/ mert örökkévaló szeretettel szeretlek. /Jeremiás 31:3/ Rólad szóló gondolataimat meg sem tudnád számlálni, több az a tengerparti homok szemeknél. /Zsolt 139:17-18/

Ujjongó énekkel örvendezek neked. /Zofóniás 3:17/

Soha nem hagyok fel azzal, hogy jót tegyek veled, /Jeremiás 32:40/ mert az én kincsem vagy. /2.Mózes 19:5/

Arra vágyom egész szívemmel és lelkemmel, hogy biztos alapot adjak neked. /Jeremiás 32:41/

Nagyszerű és csodálatos dolgokat szeretnék mutatni neked. /Jeremiás 33:3/

Megtalálsz engem, ha teljes szíveddel keresel. /5. Mózes 4:29/

Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kéréseit, /Zsolt. 37:4/ hiszen én adtam neked ezeket a vágyakat. /Filippi 2.13/

Sokkal többet vagyok képes megadni neked, mint amit elképzelni tudnál. /Ef.3:20/

Én vagyok a legnagyobb bátorító, /2 Thesszalonika 2:16-17/ és én vagyok az apa, aki megvigasztal minden bajodban. /2 Kor. 1:3-4/ Ha s szíved összetört, én közel vagyok hozzád. /Zsolt. 34:19/ Ahogy a pásztor vállára veszi a bárányt, úgy hordoztalak én is, a szívemhez közel. /Ézs.40:11/

Egy napon letörlök majd minden könnyet a szemedről, és elveszek minden fájdalmat, ami miatt e földön szenvedtél. /Jel. 21:3-4/

Atyád vagyok, és szeretlek, /János 17:23/ annyira, amennyire fiamat, Jézust szeretem, mert Jézusban mutattam meg neked szeretetemet. /János 17:26/ Őbenne pontosan bemutattam, hogy milyen vagyok. /Zsidók 1:3/ Azért küldtem el őt, hogy bizonyítsam, veled vagyok, /Róma 8:31/ és elmondjam, hogy nem tartom számon vétkeidet.
/2.Korinthus 5:18-19/

Jézus azért halt meg, hogy te meg én kibékülhessünk egymással. /2.Kor 5:18-19/ Az Ő halála volt szeretetem legmélyebb kifejezése. /1. János 4.10/ Odaadtam mindent, amim volt, hogy elnyerhessem szeretetedet. /Róma 8:32/ Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be, /1.János 2:23/ és soha semmi nem választhat el téged többé szeretetemtől. /Róma8:38-39/

Jöjj haza, és én a legnagyobb ünnepet szervezem tiszteletedre, amit a menny valaha is látott. /Lukács 15:7/

Én mindig atya voltam, és mindig Atya leszek. /Efézus 3:14-15/

Kérdésem ez: Akarsz-e gyermekem lenni? /János 1:12-13/

Várok rád! /Lukács 15:11-32/

Szeretettel:
Édesapád, a Mindenható Isten

Még szintén kedvelheted...